• Azərbaycanca

Top 💯

Smayllar və Emosiya

üzü gülən

üz-məhəbbət

üz dili

üz-əl

üz-neytral-skeptik

üz-yuxulu

üz-yaxşı

papaq

eynək

üz narahat

üz mənfi

üz kostyumu

pişik üzlü

meymun üzlü

ürək

emosiya

İnsanlar və Bədən

əl-barmaqlar-açıq

əl-barmaqlar-qismən

əl-birbarmaq

əl-barmaqlar-bağlanır

əllər

əl dayağı

Bədən hissələri

şəxs

şəxs-jest

şəxs rolu

insan fantaziyası

şəxs-fəaliyyət

insan-idman

adam - istirahət

ailə