Top 💯

Усмивки и емоция

усмихнато лице

лице-обич

лице-език

лице-ръка

лице-неутрално-скептично

лице-сънливо

лице-неразположение

лицева шапка

очила за лице

загрижено лице

лицево отрицателно

лице-костюм

котешко лице

маймунско лице

сърце

емоция

Хора и тяло

ръка-пръсти-отворени

ръка-пръсти-частично

ръка-един пръст

ръка-пръсти-затворени

ръце

подпора за ръце

части на тялото

човек

лице-жест

личност-роля

човек-фантазия

личност-дейност