• עברית

Top 💯

סמיילי ורגש

מחייך פנים

חיבת פנים

פנים-לשון

פנים-יד

פנים-ניטרלי-ספקני

ישנוני פנים

פנים-לא טוב

כובע פנים

משקפי פנים

מודאג פנים

שלילי פנים

פנים-תחפושת

פרצוף חתול

פרצוף קוף

לֵב

רֶגֶשׁ

אנשים וגוף

ידיים-אצבעות-פתוחות

יד-אצבעות-חלקית

יד-יחידה-אצבע

ידיים-אצבעות-סגורות

ידיים

משענת יד

חלקי גוף

אדם

מחווה-אדם

אדם-תפקיד

אדם-פנטזיה

אדם-פעילות