• Tiếng Việt

Top 💯

Mặt cười & Cảm xúc

mặt tươi cười

vẻ mặt trìu mến

mặt lưỡi

mặt tay

mặt trung lập-nghi ngờ

mặt buồn ngủ

mặt không khỏe

mũ che mặt

kính mặt

mặt quan tâm

mặt tiêu cực

trang phục mặt

mặt mèo

mặt khỉ

trái tim

cảm xúc

Con người & Cơ thể

ngón tay-mở

tay-ngón-một phần

một ngón tay

ngón tay khép lại

bàn tay

chống đỡ bằng tay

bộ phận cơ thể

người

cử chỉ người

vai trò con người

người-tưởng tượng

hoạt động cá nhân